Vindar och Lokaler

Sälja lokal i bostadsrättsförening

Går er bostadsrättsförening i tankar på att sälja en lokal som bostadsyta?

Bostadsmarknadens utveckling i våra större städer har lett till att lokalkonverteringar blivit allt vanligare på senare år, då hyresmarknaden för affärslokaler inte hängt med i samma takt.

Att sälja en lokal för bostadskonvertering kan frigöra en god inkomst för föreningen samtidigt som det gör framtida inkomster säkrare och ersätter administrationen av hyresgäster för styrelsen med nya medlemmar som kan ta del i bostadsrättsföreningens ansvarsuppdrag.

Det inre underhållsansvaret övergår även till de nya medlemmarna.

I samband med att man säljer en lokal i en bostadsrättsförening för konvertering till bostadsyta är det även vanligt att andra arbeten utförs för att säkra att de nya lägenheterna möter modern standard utan att försämra några av fastighetens funktioner för befintliga medlemmar. I många fall kan man med fördel utföra andra upprustningsarbeten medan det finns manskap och projektledning på plats. Det kan röra sig om fasadrenoveringar, förbättring av ventilation eller förbättring av trapphus.

Vad avgör priset?

När en yta som varit lokal eller kontor byggs om till bostad och säljs finns ett flertal faktorer som påverkar priset. Den första är läget; generellt gäller att ju närmare befolkningscentrum desto bättre. Titta gärna på priserna i ert område för att skaffa er en uppfattning.

Utöver detta påverkas priset av tillgänglighet, storlek, möjlighet till terrass, eventuell utsikt, planlösning och kommunikationer i området.

Inkomsten från upplåtelsen kan i många fall användas till att bekosta framtida underhållsbehov, betala av lån och skapa förutsättningar för sänkta avgifter i föreningen.

Kompetens som betryggar

Stockholms bästa adresser. Med över 10 års erfarenhet av bostadsutveckling, specifikt inom befintlig fastighet, kan vi erbjuda en trygg hand som visar fördelar och nackdelar i varje vägval och som vet vad som behövs för att optimera värdet av affären. Vi bistår från förundersökning och stämma till omräkning av andelstal och inflyttning.

Vi är specialister på att skapa nya, moderna bostäder av lokalytor som tidigare varit kontor, förskolor, affärslokaler, och andra utrymmen inom befintlig fastighet. Vi kombinerar ett öga för design och vetskap om bostadsmarknadens trender med gedigen mångårig byggkunskap. Vårt team innefattar allt från arkitekter, byggtekniker, projektledare och fastighetsjurister till ekonomer och inredningsdesigners.

Har er förening kontor som kan omvandlas till bostad, kontakta oss for en initial dialog!