Vindar och Lokaler

Omvandla lokal till bostad

Att göra nya lägenheter av lokaler kan bli en god affär.

En lokal som har förutsättning att bli bostad kan bli värd mycket med dagens priser på bostadsmarknaden. Förutom de säkra intäkterna som medlemmar ger jämfört med hyresgäster och den minskade administrationen för styrelsen, inbringar upplåtelsen pengar till föreningens kassa som kan användas till att sänka dess lån, minska avgifterna för bostadsrätterna i föreningen eller bekosta framtida underhåll och uppgraderingar av fastighetens funktioner.

Om er förening innehar ytor som kan göras om till nya lägenheter kan ni själva ta reda på om vissa av förutsättningarna uppfylls.

Krav för att få bygglov för att omvandla lokal till bostad:

Vi på VL Fastighetsutveckling är specialister på att skapa nya, moderna bostäder av lokalytor som tidigare varit kontor, förskolor, affärslokaler, och andra utrymmen inom befintlig fastighet.

Vi kombinerar ett öga för design och vetskap om bostadsmarknadens trender med gedigen, mångårig erfarenhet. Vårt team innefattar allt från arkitekter, byggtekniker, projektledare och fastighetsjurister till inredningsdesigners och fastighetsmäklare. Tillsammans med styrelsen skapar vi förutsättningar för en maximalt trygg och lönsam affär för er bostadsrättsförening.

Har er förening outnyttjade ytor, kontakta oss for en initial dialog!