Vindar och Lokaler

Lokalkonvertering i Stockholm

Det gäller för föreningar som vill få ut det mesta av sin lokalkonvertering, såväl i Stockholm som i andra delar av landet, att ta vara på möjligheten. Dagens bostadspriser, särskilt i just Stockholm, har förändrat kalkylen mellan att behålla en affärslokal eller liknande som uthyrningsyta och att upplåta den för bostadsändamål. En väl utförd lokalkonvertering kan lösgöra stora värden, men det gäller att välja en entreprenör som går att lita på.

Fallgroparna är många för den som är ny på området. Det finns detaljer att ta i beaktning som kan spara mycket bekymmer gällande allt ifrån information inför och under föreningsstämma, eventuella förundersökningars karaktär, ritningars utformning och bygglovsansökans plats i processordningen, till kontrakts utformning, till juridiska frågor av bredare karaktär såsom styrelsens olika nivåer av ansvar beroende på valet av modell för hur projektet ska hanteras.

Den rätta partnern för att utföra er lokalkonvertering har sannolikt många nöjda referenser, försäljningsprisrekord i ryggen, goda värderingar och ett brett team och nätverk av relaterade kompetenser genom hela kedjan från initial värdering till nya medlemmars inflytt.

Vi på VL Fastighetsutveckling är specialiserade inom lokalkovertering i Stockholm, med tio års erfarenhet av att jobba specifikt med projekt inom bostadsrättsföreningarnas befintliga fastigheter. Vi har förståelse för och kan guida er genom varje steg, med saklig vägledning avseende vilka vägval som finns med deras respektive fördelar och nackdelar, samt visa på hur vi tror värdet av er yta kan maximeras.

Självklart besitter vi även den djupa byggkompetens som ni bör kräva av den som får uppdraget att utföra er lokalkonvertering.

Välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri titt på er lokalyta, eller vidare dialog.

Har er förening kontor som kan omvandlas till bostad, kontakta oss for en initial dialog!