Vindar och Lokaler

Lokal till bostad

Bostadsrättföreningar väljer i allt större omfattning att omvandla sina lokaler till bostäder av anledningen att förening, fastighet och medlemmar gynnas av en rad olika fördelar. För styrelsen som står inför hanteringen av projektet kan det kännas stort och komplext varför det kan vara klokt att hantera frågan med stöd av en extern partner.

Står er förening inför möjligheten att omvandla och bygga om en lokal till bostad? Kontakta oss för ett första kostnadsfritt platsbesök där vi gemensamt kan titta på lokalens förutsättningar och möjligheter?

Vi navigerar styrelsen genom hela processen

För att ett lokalprojekt ska få ett optimalt utfall krävs en god samverkan mellan ett flertal parter. Vi har tillsammans med interna och externa branschkollegor såsom ledande arkitekter, byggtekniskt sakkunniga och jurister utvecklat en helhetslösning speciellt anpassad för bostadsrättsföreningar som avser omvandla lokaler till nya bostäder.

Vi erbjuder samtliga tjänster som erfordras för att navigera styrelsen genom process och projekt, från värdering och besiktning av ytan till slutbesiktning och inflytt, i syfte att föreningen ska få en strukturerad och professionell processgång med en kvalitativ slutprodukt och ett gott ekonomiskt resultat.

Utifrån vår erfarenhet har vi tagit fram ett helhetskoncept för att optimera försäljningsvärdet samtidigt som styrelse och föreningen får en trygg och smidig resa genom hela processen

Process & vanliga frågor

Rectangle

ATT FÖRÄDLA EN LOKAL TILL BOSTAD I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING KAN VARA AV STOR EKONOMISK BETYDELSE OCH PÅVERKAR FÖRENINGENS EKONOMI PÅ KORT SÅVÄL SOM PÅ LÅNG SIKT.

TILLSKOTT TILL FÖRENINGSKASSAN
Genom försäljning av lokalen tillförs ett betydande kapitaltillskott som kan användas för att finansiera framtida fastighetsunderhåll, amortera på föreningens lån eller skapa förutsättningar för att bibehålla eller sänka avgifterna. Föreningar som idag är oäkta kan förbättra sina möjligheter att klassas som äkta.
ÖKADE AVGIFTSINTÄKTER
Fler medlemmarna i föreningen innebär utökat bostadsyta vilket bidrar till att sänka föreningens skuldsättning per kvadratmeter, ett nyckeltal som numera är i fokus. Mer avgifter till föreningen på årlig basis samt fler medlemmar innebär fler som kan vara behjälplig i föreningens olika förtroendeuppdrag.
MINSKAD ADMINISTRATION FÖR STYRELSEN
När en lokal är omvandlad till bostad minskar styrelsens behov att engagera sig i att underhåll av lokalen genom att de nya medlemmarna tar över det inre underhållsansvaret i sina bostadsrätter.
ÖKAT INTRESSE FÖR FÖRENING OCH FASTIGHETEN
Genom förbättrad ekonomi och minskad skuldbild ökar även värdet på de befintliga medlemmarnas bostäder. I oroliga tider utgör föreningens ekonomi en större del av spekulanternas värdering inför bostadsköp.

JURIDIK OCH PROJEKTLEDNING

Vi erbjuder upprättande av avtal och juridisk rådgivning i samband med inredning av föreningens lokal