Vindar och Lokaler

En dold tillgång i fastigheten: Konvertera föreningens råvind och lokal till bostäder

Följande punkter belyser de ekonomiska fördelarna som kan uppnås genom att omvandla en lokal eller råvind till bostad. Kapitaltillskott från försäljning av råyta Försäljning av en lokal eller råvind i föreningens fastighet genererar ett betydande kapitaltillskott i föreningens kassa. Dessa medel kan användas för att finansiera framtida underhåll på fastigheten eller till att amortera på […]