Vindar och Lokaler

Bygg om lokal till lägenhet

En affärsmöjlighet fler och fler bostadsrättsföreningar väljer att utnyttja.

Allt fler bostadsrättsföreningar börjar nu undersöka möjligheterna att inreda nya lägenheter i affärslokaler som betalat sig sämre under senare år i jämförelse med bostadsprisernas utveckling. Dels för att få nya grannar och bidra till förtätningen av våra städer, dels av ekonomiska skäl.

Att bygga om en lokal till lägenhet kan generera ett betydande kassatillskott för föreningar i områden där bostadspriserna är höga. Pengar som kan användas till att förbättra föreningens ekonomi, täcka framtida underhållsbehov eller sänka avgifterna för medlemmarna. Föreningar som betraktas som oäkta kan också bli hjälpta att få status som äkta Brf då större del av intäkterna framöver kommer från direkt bostadsrättsföreningsverksamhet, samtidigt som administration för styrelsen minskar i fråga om att hålla lokalen uthyrd och i god ordning.

När en lokal byggs om till lägenhet tillfaller det inre underhållsansvaret den nya bostadsrättsinnehavaren, vilket minskar styrelsens ansvarsbörda i förhållande till föreningen som helhet, då styrelsen ytterst ansvarar för att se till att en hyresgäst håller lokalen i gott skick.

Vi på VL Fastighetsutveckling är nischade specifikt mot Brf och specialister på att bygga om lokaler till lägenheter.

Att bygga om lokaler till lägenheter har varit vårt gebit i mer än tio år, och med bostadsrättsföreningar som huvudsaklig kundgrupp är vi specialiserade på att hantera hela processen från undersökning av ytans förutsättningar och projektets ingångsvärden, till information kring föreningsstämma och på plats därvid, genom bygglovsprocessen, utförande och ett avslut som genererar maximalt värde för er yta samtidigt som medlemmarna hålls nöjda.

HAR ER FÖRENING OUTNYTTJADE YTOR, kontakta oss for en initial dialog!