Vindar och Lokaler

Bygga om kontor till bostad

Fem tips till Brf-styrelser som har outnyttjade ytor i sin förening

Äger er förening på en outnyttjad tillgång i form av en yta som kan byggas om till bostad eller affärslokal som potentiellt kan inbringa ett större värde som lägenhet?

Att upplåta en yta för bostadsomvandling i den befintliga fastigheten innebär en stor ekonomisk möjlighet för en bostadsrättsförening. Inkomsterna av försäljningen kan användas till att betala av lån, bekosta framtida underhåll, eller rusta upp fastigheten. Därtill bidrar ytterligare medlemmar till föreningens ansvarsuppdrag och för en minskad underhållskostnad samt till ökade avgiftsintäkter.

Fem tips till styrelsen:

Vi på VL Fastighetsutveckling är specialister på att skapa nya, moderna bostäder av lokalytor som tidigare varit kontor, förskolor, affärslokaler, och andra utrymmen inom den befintliga fastigheten.

Vi kombinerar ett öga för design och vetskap om bostadsmarknadens trender med gedigen mångårig byggkunskap. Vårt team innefattar allt från arkitekter, byggtekniker, projektledare och fastighetsjurister till inredningsdesigners och fastighetsmäklare.

Tillsammans med styrelsen skapar vi förutsättningar för en maximalt trygg och lönsam affär för er bostadsrättsförening.

Har er förening outnyttjade ytor, kontakta oss for en initial dialog!