Vindar och Lokaler

Vår erfarenhet och expertis ger styrelsen en trygg partner genom hela processen
Värdera er råvind eller lokal tillsammans med oss

Våra tjänster

RÅVIND TILL BOSTAD

RÅVIND TILL BOSTAD

LOKAL TILL BOSTAD

LOKAL TILL BOSTAD

Vi är föreningens partner

Personerna bakom VL Fastighetsutveckling har i över ett decennium bistått bostadsrättsföreningar med att omvandla råvindar och lokaler till hundratals nya bostäder. Att bygga om en råvind eller lokal till bostad innebär en stor ekonomisk möjlighet som påverkar föreningens ekonomi positivt på kort såväl som på lång sikt. Vi tillser att föreningen får ett så tryggt och lönsamt projekt som möjligt där styrelsen belastas minimalt.

Nyheter & artiklar

Hur går det till att omvandla en råvind eller lokal till bostad?

Varje projekt och förening har sina unika förutsättningar. Utifrån ett första förutsättningslöst möte tittar vi på ytornas potential och redogör för de olika tillvägagångssätten i hur föreningen kan realisera projektet.

 1. PLATSBESÖK

  1
 2. FÖRSTUDIE

  2
 3. STÄMMA

  3
 4. BYGGLOV

  4
 5. UPPHANDLING

  5
 6. BYGGNATION

  6
 7. FÖRSÄLJNING

  7
 8. SLUTBESKED

  8
 9. FÄRDIGSTÄLLANDE

  9

Kontakta oss för ett kostnadsfritt platsbesök för att utreda vilka förutsättningar er fastighet, råvind eller lokal, har för bostadsutveckling

Arbeta med oss

Delar du vårt intresse för att utveckla kvalitativa bostäder och är en erfaren konsult eller byggare med bevisade framgångar, tveka inte att höra av dig till oss. Vi ser fram emot att samarbeta med dig för att skapa de bästa bostäderna på marknaden.

referenscitat

Processens steg

Nedan beskriver de huvudsakliga momenten som ingår i en omvandling av en råvind eller lokal till bostad